fredag 10. august 2007

A bug in my bunny

En David Kauffman spekulerer Forward.com på det viktige spørsmålet hvorvidt Snurre Sprett er jødisk. Hvilket muligens er litt corny, tatt i betraktning at kaniner ikke er kosher. Argumentene er dog gode, og Deerstalker tenderer mot å være overbevist.

Mest av alt falt han dog for denne kommentaren til en kommentar til saken:

"Six whiskers. Six fingers. Six toes. Ears that look a lot like horns. Hmmm. Rev 13:2 - "And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion...." The conclusion seems inevitable: Bugs Bunny is the Pope."

Ingen kommentarer:

 
Site Meter