lørdag 4. august 2007

Arty bat

Deerstalker var en gang med og arrangerte et seminar der et av foredragene dreide seg om Wyatt Earp og hans ettermæle. Det ble snart klart at det var et visst kjønnsskille blant de lyttende og at hannene hadde klart størst glede av foredraget og vesentlig større forhåndskunnskaper enn hunnene. Derfor spår Deerstalker at Drontens hankjønnede lesere nok vil ha størst glede av å få vite at dette bildet heter "Bat Masterson". (Men det er malt av en Karen Wheeler.)

Ingen kommentarer:

 
Site Meter