tirsdag 22. mai 2007

De gale og de dumme

Dronten siterer fra Borgarting Lagmannsretts dom i saken mot Tulle-Tore: "Utsagnet om at jødene skal 'renskes ut' henspiller på tiltak som kan krenke jødenes integritet. Utsagnet må etter lagmannsrettens oppfatning ses i sammenheng med uttalelsen senere i intervjuet om at han ikke vil beklage om noe 'skulle skje' med personer han ikke ønsker i landet."

Til tross for dette konkluderer retten med at utsagnene ikke rammes av rasismeparagrafen. Fordi utsagnene ”er nokså vage” og ikke beskriver på hvilken måte jødene skal renskes ut.

Eh, har disse gutta hørt om sånne kjekke innretninger som gasskamre og denslags? Har de så til de grader latt seg blende av hvor tullete Tore er, at de makter å overse at galskapen hans tilhører en tradisjon av politisk galskap som fikk noen mildt ubehagelige konsekvenser i forrige århundre? Hvor historieløs kan man egentlig være og fortsatt få jobb som dommer i Lagmansretten?

Ingen kommentarer:

 
Site Meter