onsdag 12. november 2008

Uforsettelig? Knappest

21-åringen kjørte i 123 kilometer i timen i en 60-sone, hadde 1,8 i promille og snakket i mobiltelefon da han kjørte av veien og rett inn i en campingvogn. En 33 år gammel kvinne ble drept. Hennes to barn, som sov i samme vogn, overlevde.

Mannen er nå dømt til to og et halvt års fengsel. Et halvt år kortere enn aktors påstand. Som, hvis jeg husker rett, må ha vært på halvparten av strafferammen for uforsettelig drap.

Muligens er det fordi jeg hverken har bil eller førerkort, men jeg slutter aldri å la meg overraske over hvor lave straffer som ilegges når denne typen totalt hodeløs opptreden får et tragisk utfall. Mannen var full, uoppmerksom og kjørte i mer enn det dobbelte av tillatt hastighet. Hvor mye mer forsettelig kan egentlig et uforsettelig drap være?

Den mest nærliggende sammenligningen er en mann som går nedover gaten med bind for øynene og kaster kniver rundt seg. Kan det egentlig kalles uforsettelig hvis han treffer noen?

15 kommentarer:

Anonym sa...

Å fortsatt så er han ett menneske...

Anonym sa...

Barnene sov ikke i samme vogn, og analogien du bruker er elendig. Mannen bak rattet brukte bilen som et fremkomstmiddel. En mann som kaster kniver rundt seg gjør det i vond hensikt.

Men med det sagt, er jeg enig i at straffen lav, gitt hva vi har fått vite om saken.

Arnfinn Pettersen sa...

Eh, ja utvilsomt. Og hva har egentlig det med saken å gjøre? Han ville fortsatt vært et menneske hvis han fikk seks års fengsel også.

Anonym sa...

Straffen er en skam og et hån mot de etterlatte og i tillegg gir dette ingen avskrekkende effekt for andre som gjør det samme.

Det er slike dommer som gjør at man mister troen på systemet.

Man sier "han er også et menneske", men for all del: Man MÅ ta ansvar for egne handlinger.

Anonym sa...

Burde sittet inne i 21 år

Arnfinn Pettersen sa...

Anonym 1: Sov de ikke i samme vogn? Det er slik saken er blitt fremstilt i samtlige omtaler jeg har lest av den. Slik jeg har forstått det sov de i samme vogn, men et annet sted. Jeg leste flere av omtalene om igjen etter din kommentar, og det er fremdeles slik det fremstår av sakene.

Men forsåvidt er det irrelevant for saken.

Er analogien min dårlig? Tja, det knvikasteren og sjåføren burde ha felles, er at de, såfremt de er nogenlunde oppegående mennesker, må være klar over at deres opptreden meget lett kan lede til alvorlige konsekvenser.

Ja, han brukte bilen som fremkomstmiddel, men såfremt han ikke er meget lite oppegående, bør han ha fått med seg at det å kjøre i fylla og det å kjøre i slike hastigheter er svært risikofylt. Og at kombinasjonen er særlig farlig.

Anonym sa...

Dette er helt vilt, og nok en gang så får slengt i trynet norsk rettspraksis.
Folk får jo langt høyere straff for å snyte på skatten enn dette her.
Hva er moralen? Hvis det er noen du ikke liker så drikk deg full, kjør fort, gjerne sende en sms samtidig, og kjør inni de.
Vi hadde en sak i Tønsberg nettopp med en 8-åring som ble mishandlet til døde, 17 cm brudd i skallen og kjeften tettet med papir, straff til utøver ca 6 år.
Norges rettsysytem, eller uteblivelsen av sådant, er helt sykt!
Får bare håpe at noen som forsvarer et slikt system får smake det samme selv.
Hvis du gjør noen feil økonomisk og noen kan

Arnfinn Pettersen sa...

Anonym 3: Nei, han burde ikke sittet i 21 år, men han burde fått en straff nærmere det maksimale for forsettelig drap. Og det kan selvsagt diskuteres om denne strafferammen burde vært høyere.

B. Eidem sa...

Er det egentlig noen her som vet hva forsett betyr?

Forsett er en form for skyld, som foreligger når den som utfører en handling gjør det bevisst.

Med andre ord man kan ikke dømme denne gutten/mannen for forsettelig drap, men uaktsomt drap.

Det at selve saken går for tingretten, betyr også at saken ikke kan ha en høyere strafferamme enn 6 år.

Arnfinn Pettersen sa...

B. Eidem: Ja, jeg mener bestemt å ha fått med meg betydningen av begrepet forsett. Og ja, jeg er selvsagt enig i at saken i strengt juridisk forstand dreier seg om et uforsettelig drap. Det var ikke hans hensikt å drepe.

Samtidig opptrådte han grovt uforsvarlig. Ingen steder fremgår det at han skulle være noe annet enn normalt oppegående. I så fall må han vite at det å kjøre full og uoppmerksom, i det dobbelte av lovlig hastighet, medfører en svært høy risiko, både for ham selv og for andre.

Når jeg tillater meg å gjøre en betraktning rundt forsettelighetsbegrepet, er det ut fra en vurdering av at en handlemåte som den dømtes innebærer å utsette sine medmennesker for så stor grad av fare, at det i seg selv innebærer en form for forstett.

Derav min sammenligning med knivkasteren med bind for øynene. Han kaster ikke på noen, men han må vite at det han gjør innebærer livsfare for andre mennesker.

Dog, og som skrevet i en tidligere kommentar, jeg mener ikke at han burde vært tiltalt for forsettelig drap (og langt mindre for overlagt), bare at han burde fått en dom nærmere det maksimale for uforsettelig.

Definisjoner av forsettlighetsbegrepet er en diskusjon for seg selv.

Anonym sa...

Enig med eidem. Ingen vist å blande inn forsettsbegrepet. Dette var en ulykke, og uaktsomt drap er riktig kategori.

Spørsmålet er om 2,5 år er en passende straff, og det kan man selvsagt være uenig i. Men forutsatt at andre tidligere ikke har blitt dømt til mer enn 2,5 år for tilsvarende hendelse, kan ikke retten uten videre sette en høyere straff for denne mannen. Det vil være et brudd på prinsippet om likhet for loven, og slike prinsipper kan vi ikke kaste over bord bare fordi vi mener at en handling er forkastelig. Skal straffen endres for denne type handlinger, bør dette ideelt sett skje ved en lovendring i vår kjære nasjonalforsamling, ikke av den enkelte rettsanvender. Jeg ville opplevd det som meget urettferdig hvis jeg var tiltalt for noe, og ble ilagt en langt strengere straff enn andre som har gjort akkurat det samme. Og også de som gjør forkastelige handlinger har krav på rettsikkerhet. Det er dette som gjør at vi kan pryde oss med betegnelsen rettsstat.

Arnfinn Pettersen sa...

Anonym: Det er og bør være meningsfullt å diskutere forsettsbegrepet. Grensen er på ingen måte klar. Min knivkaster med bind for øynene ville for eksempel høyst sannsynlig bli vurdert som å ha handlet med forsett.

Spørsmålet er hvor uforsvarlig man kan handle og allikevel bli vurdert som å ha handlet uten forsett.

Men det er et rettsfilosofisk spørsmål og som sådan irrelevant for den aktuelle saken. Etter rådende rett har han utvilsomt handlet uforsettelig.

Til straffeutmålingen: Her er saken mer å anse som et eksempel på en uheldig praksis, at personer som opptrer grovt uforsvarlig med bil i mine øyne får for lav straff.

Men jeg er ikke enig i at straffeutmålingen er en sak for Stortinget, utover at de kan signalisere et ønske om at det utmåles høyere straff i slike saker. Slik de har gjort i forhold til for eksempel seksuelle overgrep.

Utover det er det et spørsmål for domstolene. Det er der rettspraksis skapes og i denne type saker bør rettspraksis endres. Derfor bør noen slike saker trekkes høyere opp i rettssystemet, helst til Høyesterett.

Anonym sa...

Jeg kjenner dem, de sov i samme vogn. Mor sov foran i dobbeltsenga, mens begge døtrene sov bak i vogna i deres køyseng. Mannen brukte bilen som et fremkomstmiddel ja, men i hvilken tilstand????? Min personlige mening er at det er like farlig å kaste kniver rundt seg og å kjøre i en slik tilstand som denne mannen gjorde. Latterlig straff. Tanker masse på dere Glenn med familie

Anonym sa...

Jeg tror ikke noen skal uttale seg om rett og galt før de setter seg inn i livet til ofrene. Det er det de er; ofre.

Hva om det var kona, kjæresten eller barnet ditt? Faen du kan være sikker på du ville mene det var urettferdig med 2,5 år (hvor første halvår allerede er sonet, og hvor en slipper ut etter 60% av sonetiden. Dvs at han er ute om et års tid.

Jeg er enig i at dette er så uforsvarlig som det er mulig å gjøre det, promille, mobil og vanvittig høy fart. Hadde han blitt stoppet i en kontroll ville han fått denne straffen. Så dør altså en uskyldig person og tilfeldighetene gjør at ikke to barn også gjør det.

Anonym sa...

Vil bare legge ved dette, leste det i og for seg på Wikipedia men hvis det stemmer er det jo noe å tenke på. Se hva som står om selvforskyldt rus.

"Forsettlig drap, vil si å drepe med vilje, det vil si med en intensjon om å ta den andres liv. Det kan likevel innebære drap begått i raseri og affekt, eller selvforskyldt rus"

http://no.wikipedia.org/wiki/Forsettlig_drap#Drap_i_Norge

 
Site Meter