tirsdag 11. november 2008

Meland Gruppens Intra Nett

Meland Gruppen, mediehuset som i samarbeid med Astrid Meland driver bloggen ved navn "Astrid Meland", har etablert et eget "Intra Nett". Utdrag derfra er å lese i høyremargen på bloggen. Det er ... instruktivt. Vi her i selskapet er imponerte og tillater oss å sitere:

08.11.08: Igang setting av "Anerkjennelses" program for personalet. Programmet gir et viktig budskap til alle ansatte i bedriften, ikke bare "vinnerne". Bud skap: Det finnes ikke anerkjennelses program på høyeste nivå i bedriften. Personalet på lavere nivå vet at dersom de jobber hardere, har de sjansen til å nå et sjefs nivå der det ikke finner "Anerkjennelses" program.

07.11.08: Problemer med å logge på data maskinen? Finn oppskriften på intra nett.

2 kommentarer:

Lady Mju sa...

Denne fikk meg til å le litt for høyt i et åpent kontorlandskap:
06.11.08: Visjon: Vi skal produserer tjenester av høyeste kvalitet, ved å åpne for lag dynamiske metoder i et nytt Totalkvalitets-paradigme.

Synergrik sa...

Disse folka trenger en workshop ledet av meg. Tittelen blir "Interaktiv proaktivitet eller proaktiv interaktivitet? Mot en ny synergi".

 
Site Meter