fredag 8. august 2008

Noen har det moro

Det er Øya-festival. Så jeg lytter tradisjonen tro kun til klassisk musikk. Men jeg tilstår å ha veket fra den sanne sti en sjelden gang i nær fortid. For et par uker siden fikk jeg en CD fra den amerikanske musikklangeren CD Baby. Innholdet kan vi komme tilbake til en annen gang. Det jeg vil dele med dere, mine tålmodige lesere, er beskjeden om at den var på vei:

Your CD has been gently taken from our CD Baby shelves with sterilized contamination-free gloves and placed onto a satin pillow.

A team of 50 employees inspected your CD and polished it to make sure it was in the best possible condition before mailing.

Our packing specialist from Japan lit a candle and a hush fell over the crowd as he put your CD into the finest gold-lined box that money can buy.

We all had a wonderful celebration afterwards and the whole party marched down the street to the post office where the entire town of Portland waved "Bon Voyage!" to your package, on its way to you, in our private CD Baby jet on this day, Wednesday, July 9th.

I hope you had a wonderful time shopping at CD Baby. We sure did. Your picture is on our wall as "Customer of the Year." We're all exhausted but can't wait for you to come back to CDBABY.COM!!

Thank you, thank you, thank you!

Sigh...

3 kommentarer:

Mad Mullah Hastur sa...

Behørig belenket
eller noko slikt.

Arnfinn Pettersen sa...

Takker og bukker. Du er velkommen til å bedekke den også. Så lenge jeg slipper å se på.

Bjørn Are sa...

Gammel og god - klassisk kan man nærmest si.

Vi er 200 kinesere her som nøye klassisk innstudert i 13 måneder bøyer oss i støvet mens fyrverkeriet hjaller.

 
Site Meter