fredag 25. januar 2008

Riktig, riktig smakløst

Dette nederlanske Anne Frank-bildet setter en eller annen slags rekord i smakløshet.

(via Deborah Lipstadt.)

9 kommentarer:

Mad Mullah Hastur sa...

Nåhja, den er eg ikkje med på... berre om du oppfatter Palestinaskjerfet for å representere enten nazisme eller noko som er minst like ille.

Og det er ei oppfatting av det som ytterst få har, heldigvis.

Hadde det vore eit bilete av Anne Frank i ein stram SS uniform skulle eg ha vore med på det... eller kanskje tilogmed i ein minst like stram IDF uniform, med eit Israelsk flagg i eine handa medan ho skyt på Palestinske småborn... det hadde vore smaklaust.

Dette? Nope. Faktisk ikkje.

Per CJ sa...

Selv synes jeg ikke det er smakløst, men det synes å være en del av den "hvorfor forfølger jødene nå andre, de som er blitt så mye forfulgt selv"-"analysen" som i det minste endel tilfeller brukes til å sette likhetstegn mellom Israel og Det tredje rike. Og det er til å bli trett av.

Arnfinn Pettersen sa...

Jeg er uenig med de foregående kommentatorer: Bildet er virkelig smakløst.

Anne Frank er det kanskje mest kjente av alle Holocaust-ofre. Å bruke henne i en hvilken som helst politisk sammenheng, annet enn kampen mot antisemittisme og rasisme, er i seg selv et utslag av dårlig vurderingsevne.

Å blande henne inn i striden om Israel, Palestina og den arabiske verden er ytterst dårlig smak.

Det er ikke bare til å bli trett av, det er til å bli uvel av.

Mad Mullah Hastur sa...

Då har du kanskje ikkje vore borti dei første dramatiseringane av Anne Franks dagbok? Dei var langt meir universalistiske. Anne Frank som representant for alle ofre og forfulgte folkegrupper.

Seinare vart Anne Frank ein langt meir politisk skikkelse og ein representant for forfølgjinga av jødane og eit symbol på Holocaust.

Eg veit ikkje kven som er skuldige i å politisere ei jentes tragiske skjebne eg?

Men artig at du trekk henne inn som eit symbol på kampen mot rasisme i tillegg til berre anti-semitisme. For mange handlar no faktisk undertrykkinga av det palestinske folk om rasisme, og det kan du ikkje skyve under ein stol.

Så eg står ved mitt. Langtifrå smaklaust.

Men det handlar vel om perspektiv. I mine auge er Palestinarane menneske med krav på fridom frå undertrykking og forfølgjing på lik linje med Anne Frank. Eg ser ikkje korleis det er å gjere hennar historie mindre verdt.

Deerstalker sa...

Det kan argumenteres relativt godt for at Anne Franks død var politisert i sin natur. Hun døde som resultat av en syk og ond politisk ideologi, hvor rabiat antisemittisme var et grunnleggende element.

At hun er blitt brukt politisk i ettertid er derfor ikke unaturlig. Å bruke henne som et generelt symbol i kampen mot rasisme er både moralsk forsvarlig og politisk forståelig. Å bruke henne som symbol på Israels undertrykkelse av palestinerne er det ikke. Ganske enkelt fordi mange (men på langt nær alle) av palestinernes organisasjoner og forsvarere er preget av en antisemittisme som minner stygt om Nazi-Tysklands.

Det er selvsagt ikke noe forsvar for israelske overgrep mot palestinerne.

Mad Mullah Hastur sa...

Men vert ho nytta som eit symbol på ein type undertrykking, eller på undertrykking generelt her? Spørsmålet vert dermed om det er lov å knytte henne opp til andre undertrykte grupper, og at det berre er Palestinarane som ikkje får lov å sjå seg sjølv spegla i det Anne Frank representerar?

Vi kan jo ikkje benekte at Palestinarane er óg undertrykt, uansett kor dårleg smak vi får i munnen av enkelte av dei som hevder å representere dei. Palestinarane er eit folk først og framst, ikkje eit knippe organisasjonar.

Per CJ sa...

Men er egentlig den undertrykkelsen som ventet på Anne Frank straks hun ble oppdaget, og den undertrykkelsen en kvinne på Gaza-stripen vil kunne bli utsatt for, egentlig så sammenlignbare? Selv synes jeg denne Israel er det nye Hitler-Tyskland-greia tilslører mer enn det har forklaringsverdi, men det er vel også meningen.

Ellers er det riktig at vi ikke kan bedømme et helt folk utifra deres ledere, men jeg synes folk på norsk venstresiden som venter sterkt på den palestinske sluttseier er veldig tause om hva de tror eller ønsker kommer isteden - og jeg synes et valg mellom kleptokrater og religiøse fantatikere er veldig lite...fristende.

Mad Mullah Hastur sa...

Ikkje for å starte ein diskusjon om dette óg, men eg skulle no tru at undertrykkjinga av jødane under det tredje riket var meir enn berre konsentrasjonsleirane. Dei var forfulgte, det var difor Anne Frank gøymde seg og det er settinga for hennar dagbok. Det er ikkje ei samanlikning av Holocaust og okkupasjonen av Palestina. Den føler eg ikkje er gyldig i det heile tatt. Sjølv om ymse Israelske talsmenn stolt omtaler utdrivinga av Palestinarane sine frå heimane sine som eit vellukka folkemord.

Nøyaktig kva "venstresida" ønskjer seg som eit alternativ trur eg du må vente lenge på eit skikkeleg svar på. For det er ikkje eit enkelt spørsmål. Essensen må vel vere at uansett kva du dommedagsscenarioer ein kan koke opp som eit alternativ, så er det framleis totalt uhaldbardt at dei Palestinske områda er okkupert, og at det Palestinske folket vert utsatt for daglege fornedringer.

Det er ein grunn til at enkelte ekstreme grupperinger får meir støtte enn dei ville gjort i eit fritt og fredleg samfunn. Dette er ein situasjon vesten og Israel har vore med å skape sjølv, dessverre.

Arnfinn Pettersen sa...

Forfølingen av jødene var selvsagt settingen for Anne Franks dagbok, men konteksten var tross alt jødeutryddelsene. Derfor er jeg enig med PerCJ i at det er en vesensforskjell mellom tyskernes behandlig av jødene og israelernes undertrykking av palestinerne.

I den grad noen ønsker å utrydde noen i palestinakonflikten, er det ekstremistgrupper blant palestinerne og deres tilhengere som ønsker å utrydde Israel og dets folk. Med andre ord de israelske jødene.

Men tilbake til utgangspunktet: Jeg mener fortsatt at det er dårlig smak å trekke Anne Frank inn i Palestina-konflikten. Det drar opp så altfor mye slagg og bidrar til ytterligere å hardne frontene.

 
Site Meter