torsdag 6. september 2007

Smak, smakere, smakest

Dronten siterer en viss Didrik Søderlind på forskning.no:

"Filmkritikere liker kvalitet og raffinement, mens vanlige folk liker dustete underholdningsfilmer. Kanskje på tide å legge denne gamle klisjeen på hylla? For ny forskning tyder på at vanlige folk har god filmsmak de også, dersom de slipper reklamepresset."

Rent bortsett fra at forskernes metode, å se på "vanlige menneskers" filmomtaler på diverse nettsteder, virker absolutt loco (alt de har vist er vel hva slags smak filmnerdene har?), reiser den siterte ingressen et avgjørende spørsmål: Er ikke det å like dustete underholdningsfiler å ha filmsmak heller nå'a?

6 kommentarer:

Mad Mullah Hastur sa...

Vi satt her og undra litt på dette óg.

Ein annan ting? Er verkeleg filmnerdane som heng på IMDB representative for folk flest?

Ikkje at eg har noko imot folk flest då, og eg trur dei i god stand til å uttrykke god smak med rett... danning og utdanning.

Deerstalker sa...

"Ein annan ting? Er verkeleg filmnerdane som heng på IMDB representative for folk flest?"

Det var det jeg lurte på også. Og jeg har en held del mot folk flest. Eller i det minste de som mener de er folk flest.

didrik sa...

Vel, som forfatter av artikkelen må jeg bare si at kildematerialet var syltynt, men jeg likte prosjektet så godt at jeg bare måtte skrive om det.

Jeg håper Deerstalker fikk med seg at den siterte ingressen hadde et visst humoristisk tilsnitt. Jeg er jo selv stor fan av dustete underholdningsfilmer, særlig dersom de er bra.

Det minner meg på at jeg må få sett Toung Frankenstein igjen snart, jeg trenger litt "walk this way"-humor i hverdagen.

Mad Mullah Hastur sa...

"Og jeg har en held del mot folk flest. Eller i det minste de som mener de er folk flest."

Eg har alltid ansett meg sjølv for å vere folkeleg, på tross av enorme bevis for at folk flest har lite felles med meg... heilt til det nyleg vart påpeikt at eg i grunnen stava folkeleg med v. Eg er Volkeleg.

Men for all del, det finnes dannede mennesker, både her og der i dette samansuriumet av eit klassesamfunn. ;-)

Deerstalker sa...

Dille: Kildematerialet var definitivt syltynt. Ja, hva mer er, problemstillingen tatt i betraktning (hvis du har gjengitt den rett, og det går jeg ut fra) er det overhodet ikke mulig å besvare den utfra dette materialet. Så fremt ikke forståelsen av "folk flest" er svært kuriøs.

Jeg fikk for all del med meg at ingressen hadde humoristisk tilsnitt. Det hadde også mitt avsluttende spørsmål. Og for all del, det er morsom forskning. Så lenge den ikke foregår for mine skattepenger. (Hm, det er visst for sent å stemme FrP.)

Gale mullah: Volkelig kan jeg godt være. Men jeg er i min daglige dont tvunget til å omgåes mennesker (særlig ett menneske) som påberoper sin folkelighet kontinuerlig, som grunnlag for en slags mystisk innsikt i hvordan den jevne nordmann tenker. Det finnes ord for hva jeg mener om denslags, men ikke ord som egner seg i offentligheten.

Mad Mullah Hastur sa...

Eg trur ikkje vi kan oppnå ein fullstendig forståing av folks tanker og smak, før vi har eit solid statistisk material om den gjennomsnittlege kraniestorleik og form på det norske folk. Berre utifrå dette kan vi vete kva og korleis dei tenkjer.

Heilt sant.

Eller ein kan gå utifrå at den jamne nordmann vil gjere og meine det motsatte av meg. Allahu Akbar =P

 
Site Meter