torsdag 20. september 2007

Once I was a real turtle

Forrige post var illustrert med John Tenniels fremstilling av situasjonen. Tenniel er den originale Alice-illustratøren, men Dronten foretrekker, her som ellers, Arthur Rackhams illustrasjoner.

Over ser vi Rackhams variant – og en variant må det sannelig sies å være. Det er liten tvil om at han må ha hatt Tenniels illustrasjoner for hånden. Men om det er en variant, er det også en berikelse. Som med alt Rackham tok i.

Ingen kommentarer:

 
Site Meter