fredag 7. september 2007

Ikke stem på Deerstalker, del 2

Som en utdyping av Beate Gangås' angrep på det norske partisystemet, siterer Dronten fra Aftenposten:

– Hun driver politikk på skattebetalernes regning. Hvis det er valgkamp hun skal drive, får hun heller melde seg inn i et politisk parti og overlate ombudsjobben til andre, sier Tetzschner.

Beate Gangås mener Tetzschner bommer fullstendig.

– Det er meningsløst at Tetzschner krever min avgang. Han burde være glad for at jeg oppfordrer alle til å bruke stemmeseddelen sin og til å opplyse folk hvordan de bør bruke sin demokratiske rett til å påvirke, sier Beate Gangås.

Det er muligens bare Deerstalker som er en hvit, heteroseksuell mann – og derfor en trussel mot demokratiet – men sier det ikke veldig mye om Gangås (manglende) rolleforståelse at hun anser det hun driver med som "å opplyse folk om hvordan de bør bruke sin demokratiske rett til å påvirke"? Dette er ikke opplysning Gangås, det er politikk.

Det er ekstra søtt at Aftenposten har spadd opp et par venstrekneppede herrer som er sure på Gangås og gjerne vil bli valgt på grunn av sine evner og standpunkter. Nå må dere slutte opp'a tøyseguttene. Politikk er da vel ikke et spørsmål om hva folk mener ...

Ingen kommentarer:

 
Site Meter