mandag 26. november 2007

Programerklæring

Som Drontens tre-fire faste lesere nok har merket, har aktivitetsnivået ikke vært så mye å skryte av her i selskapet den siste tiden. Grunnene til det er flere, ikke minst at noen av oss har lagt ned en god del arbeid i å hjelpe vår venn Arnfinn Pettersen med hans blog Den Tvilsomme Humanist. (Som dere selvsagt leser jevnlig ...)

Det er også andre grunner, ikke minst en smule usikkerhet på hva som er selskapets oppgave i tider som disse. Vi er etter lengre intern diskusjon kommet frem til at det, i det vi nå nærmer oss tre hundre poster på omlag like mange dager, er på tide med en liten revolusjon.

Til nå har det (som noen av dere har påpekt, ikke sant KB?) vært noe uklart hvem som uttaler seg til enhver tid. I hovedsak er det Deerstalker som fører pennen, men størstedelen av tiden på vegne av selskapet. Tidvis uttaler Dronten seg selv. I de tilfellene er postene å anse som de offisielle meningene til Norsk selskap til drontens fremme.

Tidvis er postene ført i pennen av noen av de andre som utgjør staben er i selskapet, særlig Dodologen, Onkel A, Mr. Flappy og Selveste Dronten. Av publiseringstekniske årsaker er imidlertid disse blitt postet av Deerstalker og skribentene selv er forblitt anonyme.

Dette vil vi nå endre en smule på. Det betyr blant annet at vi i fremtiden vil bryte med det som til nå har vært det nærmeste vi er kommet et dogme: Forbudet mot ordet "jeg" og ulike former av dette.

I fremtiden vil det bli slik at det er Deerstalker som uttaler seg, så fremt det ikke eksplisitt fremgår at det er noen andre som fører pennen. Uttalelser på vegne av selskapet vil bli annonsert som det. Dette vil med andre ord bli å anse som Deerstalkers blog, med tidvise innslag av kolleger, venner og kjente.

Det innebærer nødvendigvis at Deerstalker preferanser hva angår litteratur, kunst, politikk, filosofi og denslags vil bli tydeligere. Det vil også innebæere (tror vi) en viss dreining i retning av mer kulturstoff enn tidligere. Men sikkert er det ikke. Blogger blir som kjent til mens de skrives ...

1 kommentar:

Dikadoren sa...

Fra oss lesere, representert av en av oss, kommer følgende ønske: Mer av det samme, takk! Men gjerne noe nytt også. Vi stoler på Deerstalker og Dronten, og de er begge to morsomst når de skriver om det som engasjerer dem i øyeblikket.

 
Site Meter