torsdag 4. oktober 2007

Et høyst nebbete jubileum

Med dette runder Dronten et kvart tusen poster på sin ringe blog. I selskapets korridorer feires det med te og dannet konversasjon.

Anledningen er passende for å redegjøre for resultatene av Drontens livsviktige avstemning over spørsmålet "Hvor nebbete en fugl?".

Svarene fordelte seg som følger (og vi ser selvsagt glatt bort fra at det samlede stemmetall var på hele tretten):

Meget: 46 %
En hel del: 38 %
Noe: 7 %
Slett ikke: 7 %

Hva kan man så lese ut av dette i en sådan jubileumsstund? Høyst sannsynlig en hel del. Vi skal tenke over det når teen er drukket. Våre mange lesere er også velkomne til å fremlegge sine tolkninger.

Ingen kommentarer:

 
Site Meter