onsdag 18. april 2007

Pang!

Dronten har, som naturlig er for en som er utryddet og derfor foretrekker fortiden, visse rekasjonære trekk. Dette gir seg blant annet utslag i en tro på at Staten i ny og ne bør begrense innbyggernes frihet, til flertallets beste. For eksempel er det en dårlig idé at barneidretten finansieres gjennom en skatt på idioti, drevet inn på kolonialforetninger, puber og kjøpesentre.

Den foreløbig siste massakeren ved et lærested i Amerikas Forente Stater, illustrerer noe av det samme: Det er en forbasket dårlig idé å blande gale mennesker og skytevåpen. Det var neppe dette nasjonens fedre mente da de utformet landets grunnlov.

4 kommentarer:

Christian sa...

Nå finnes det jo allerede føderal lovgivning som forbyr det å stille skytevåpen til disposisjon for blant annet gærninger, så problemet er snarere enn grunnlovstillegg nummer to i hvilken grad forskriftene legger til rette for kontroll av mental helse. For i USA er salg i orden med mindre forhandleren har "reasonable cause to believe" at den vordende kjøperen er sprø, stoffavhengig &c.

I Italia er det svært vanskelig å skaffe seg bæretillatelse, men overraskende enkelt å erhverve skytevåpen til selvforsvar som aldri kan bringes utenfor ens private bolig (med mindre man er sprø, straffedømt, ...). Den store forskjellen er at her må kjøperen bevise at han ikke er sprø overfor prefekten på sitt hjemsted, som senere utsteder tillatelsen til å eie våpen, og så gir man denne papirbiten til forhandleren.

Jeg kan ikke skjønne at det skulle være noen "infringement" dersom det i USA ble stilt krav til dokumentasjon av mental helse, slik det allerede kreves dokumentasjon for ens identitet. Det måtte i så fall domstolene avgjøre.

Om denne Cho ville ha lyktes i å få en lege til å skrive under på at han var frisk etter et kvarters samtale, er en annen sak.

Deerstalker sa...

For all del. Problemet er ikke grunnlovsformuleringen, men tolkningen av den. Altså hva the fathers mente med formuleringen og hvordan den med noen grad av mening kan tolkes i dagens sammenheng.

Hertillands er det jo ikke akkurat vanskelig å skaffe seg våpen til jakt, og sprø kan utmerket godt være noe man blir heller enn er. (På den annen side er det heller vanskelig å massakrere en skoleklasse med en hagle.)

Poenget for USAs del er vel heller kritisk masse, at det er tilstrekkelig mange skytevåpen der ute til at selv krav til dokumentasjon ved legale kjøp ikke vil kunne hindre eksistensen av et stort ulovlig marked.

Så kombinasjonen av gærninger og skytevåpet er et problem de må regne med å slite med. Personlig anser jeg det som et resultat av liberalisme løpt amokk.

Christian sa...

My $.02 i farten er at fedrene tenkte omtrent slik:

Øvrigheten gis makt for bedre å kunne fungere som folkets tjener, men siden makten kan gjøre dårlige mennesker av noen hver, må maktene ikke bare kontrollere hverandre sirkulært (checks and balances), men folket må i siste instans ha et maktmiddel ovenfor øvrigheten. For uavhengighetserklæringen legitimerer revolusjon hvis regjeringen undergraver folkets ve og vel. Men uten bevæpnede borgere finnes ikke et slikt ris bak speilet, og en infam regjering kan da ved hjelp av en begrenset væpnet styrke gjøre som den vil mot sin egen befolkning.

Skal man følge denne logikken i dag er man nødt til å gi befolkningen tilgang også til slike automatvåpen som er blitt brukt ved disse massakrene, for en regjeringsmitraljøse kan lett meie ned tusen revolusjonære utstyrt med hvert sitt enkeltskuddsvåpen.

Da oppstår også spørsmålet om det er mulig for regjeringen å holde standen ved hjelp av tungt utstyr som de fleste privatpersoner aldri kan eie, dvs. om det er hensiktsmessig å bruke bombefly, stridsvogner og atomstridshoder til å beholde makten over eget territorium. Historien viser at en befolkning med vilje og kampmoral kan oppnå mye i kjent terreng med relativt enkle midler, så man trenger kanskje ikke tillate salg av ryggsekk-nukes over disk.

Det kan derfor argumenteres for at tilfeller av individuell misbruk av våpen er prisen man betaler for å garantere den nasjonale friheten på lang sikt.

At slike tilfeller uansett ikke er til å unngå, gitt fakta på bakken og slik tidens løp har artet seg, er det lett å være enig i. Men hvordan begrense skadevirkningene? NRA har pleid å hevde at slike massakrer ville blitt stanset med en gang, ja sågar at de ikke engang ville ha blitt planlagt, såfremt mange flere gikk med våpen på seg til daglig. Det lyder jo forskrekkelig, selvsagt.

Deerstalker sa...

Jo'a, samtidig er det viktig å huske at konteksten har endret seg mer enn en smule på den tiden som er gått. Den gang dreide det seg om å legitimere milits-aktig aktivitet mot en sittende regjering gone bad. Per i dag er det som du påpeker lite sannsynlig at en folkemilits skulle lykkes med annet enn å gjøre livet ubehagelig for en regjering.

Da blir spørsmålet hva våpenen kan brukes til i stedet aktuelt, og ikke minst om den konkrete skaden de kan gjøre er større enn den potensielle faren for en fremtidig slem regjering.

Personlig synes jeg NRAs logikk er bare enda et eksempel på ideologi gått av hengslene. At enda mer av galskapen skulle avhjelpe situasjonen er en ren teoretisk konstruksjon og minner mest av alt om påstandene om at kommunismen fungerer helt fint i teorien, hadde bare ikke den ekle virkeligheten stått i veien. (Selv om konsekvensene av denne selvsagt er langt verre.)

 
Site Meter