tirsdag 18. desember 2007

Det lurer jeg på

Vi satt der og ventet på barne-TV, smådrontene og jeg, og plutselig gikk det opp for meg at de spiller musikk under nyheter for døve. Musikk som godt kunne vært i bakgrunnen på en film der nakne tyskere dasket mot hverandre. Og de spiller den veldig lavt.

Hvorfor spiller de den? Og hvorfor så lavt? For ikke å forstyrre de døve?

1 kommentar:

Mad Mullah Hastur sa...

Eg ser for meg ein av to forklaringar

1) I NRK jobber det folk med ein besynderleg sans for humor og musikksmak, og sistnemnte får dei berre lov til å spre i program for døve.

2) Det er for å avsløre falske døve som nytter seg av eit tilbod retta mot dei som faktisk er døve. Dei sitt berre og venter på klagebrev, som dei så sender vidare til døveforeininga slik at personen vert kasta ut for å høyre for godt.

 
Site Meter