torsdag 22. februar 2007

Mysteriet med den misforståtte hatt

Deerstalker har, som tidligere nevnt i disse spalter, ingen deerstalker. Hvilket ikke bekymrer ham nevneverdig (blant annet fordi de han har prøvd ikke kledde ham nevneverdig).

Det hadde, når alt kommer til alt, heller ikke mannen som for alltid vil blir forbundet med deerstalkeren, den uforlignelige viktorianske detektiv Sherlock Holmes – kjent gjennom hans gode venn John H. Watsons skildringer av hans bedrifter.

Tegningen er en av Sidney Pagets mange fremstillinger av mesteren, en illustrasjon til Watsons Silver Blaze, fortellingen som har gitt opphav til misforståelsen. Watson skriver:

"And so it happened that an hour or so later I found myself in the corner of a first-class carriage flying along en route for Exeter, while Sherlock Holmes, with his sharp, eager face framed in his ear-flapped travelling-cap, dipped rapidly into the bundle of fresh papers which he had procured at Paddington."

Paget tolket "ear-flapped travelling-cap" som en deerstalker, og dermed var et populærkulturelt ikon for all fremtid brent inn på våre netthinner.

Ingen kommentarer:

 
Site Meter