mandag 2. juli 2007

Metodistene gjorde det!

Dronten siterer IslamOnline.net, som har intervjuet Daud Abdullah, visegeneralsekretær i Muslim Council of Britain (MCB):

"Such incidents create tensions and suspicions," he said when asked whether Muslim extremists might be behind the attacks. "Let's not create a hypothetical problem…it can be the work of Muslims, Christians, Jews or Buddhists."

Og jo'a, jøss. La oss for all del ikke være fordomsfulle. Hva med scientologene? De er jo så slemme.

(Via Holy Smoke.)

6 kommentarer:

Mad Mullah Hastur sa...

Daud Abdullah sitt poeng var vel først og framst at ingen er tent med å peike finger før ein faktisk veit kven som stod bak?

Ja, mistanken vert med ein gong retta mot muslimer, det veit vi jo. Men ein skal ikkje berre anta at det er det med ein gong, for evig og alltid. Det er iallefall usunt.

Og skal ein absolutt sitere dette intervjuet, kvifor siterar ein ikkje til dømes at han sa:

"Those criminals must be brought to justice"

Eller at han oppfordra alle muslimar til å bidra til etterforskinga?

Ingen vits å berre svartmale han fordi han er muslim som ber ein om å vise varsamhet i forhold til å stemple hans religion, vel? Eller?

Deerstalker sa...

Å for evig og alltid anta at terror av denne typen blir begått av muslimer, vil neppe være klokt. Men i den rådende politiske situasjonen, bør man allerede i utgangspunktet kunne tillate seg å påpeke at sansynligheten er meget stor for at det er muslimer som står bak.

Dauds poeng er selvsagt riktig, rent prinsippielt, men også Daud må forholde seg til at han lever i virkeligheten. Å teoretisere om buddhistisk terrorisme i Glasgow (på Sri Lanka ville være en annen sak) fremstår først og fremst som en måte å sluntre unna det beklagelige faktum at det er muslimer som utgjør den primære trusselen av denne typen i for eksempel Storbritania.

Selvsagt skal man holde muligheten åpen for andre svar enn de vanlige (noe spanske konservative har lært en grundig lekse om), men muslimske miljøer er overhodet ikke tjent med den måten deres fremste intellektuelle hele tiden går rundt grøten på.

Dronten vurderte å sitere de andre poengene gale mullahen trekker frem, men fant at han ikke ville gjøre det. Dette er oppfatninger som vi må anta (eller i britiske muslimers tilfelle: får håpe) at alle fornuftige mennesker deler. Å fremheve at en muslim mener det som noe positivt, er en fornærmelse mot alle tenkende, siviliserte muslimer.

Mad Mullah Hastur sa...

Men å gjere som Holy Smoke gjer, nemleg å trekkje fram ein enkel setning der han seier at andre kan óg stå bak terroraksjonar, framstillar derimot Abdullah som ein langt mindre fornuftig mann enn han er. Og er ein smule ubalansert.

Men med tanke på kommentarane som følgjer hos Holy Smoke, så verkar det som om det var det som var poenget. Han fekk den ønskja responsen.

Personleg trur eg ikkje poenget til Abdullah var å trekkje fram enkeltgrupper som buddhistar moglege ansvarlege, men heller understreke at å begrense mistenkte til ei gruppe med ein gong ikkje er formålsteneleg.

Deerstalker sa...

Det gir forsåvidt en skjev fremstilling, men her er islamske inellektuelles problem at de ikke later til å forstå hvordan de blir forstått og at ikke alle til enhver tid er opptatt av å tolke dem i beste mening.

Dronten gjengav sitatet fordi det er et så altfor typisk eksempel på at muslimske frontfigurer enten snakker uten å tenke først, eller snakker mer til sine egne enn til den øvrige offentligheten. Og fordi det var morsomt.

Mad Mullah Hastur sa...

Støtter at det var tatt at det var morosamt når det var tatt ut av kontekst iallefall ;-)

Og det er tross alt det allar viktigste =D

AllahuAkbar

terrordoren sa...

Får jeg minne om denne saken?
http://www.expo.se/2007/48_1882.html

 
Site Meter