fredag 4. juli 2008

I blogghimmelen

Jeg har mye å være takknemlig mot min udmerkede kollega Knut A. Berg for. Ikke minst for å ha vist meg veien til Varieties of Unreligious Experience. Den føres i pennen av Conrad H. Roth, en engelskmann bosatt i USA, og er noe så sjelden som en vanvittig velskrevet blog, stort sett bare om ekstremt obskure og kuriøse temaer, skrevet av en mann som har noe å si. Det er med andre ord bloghimmelen.

Jeg skal ikke en gang prøve å forklare Conrads verden. Dere er frie til å finne deres egen vei i den. I stedet skal jeg gjengi et kort sitat om Paris, som gledet mitt frankofobe hjerte:

The city fills me with a slight horror, and yet I can't put my finger on quite why. Perhaps it is the visual monotony, or else the surfeit of grand architectural statements begging to be photographed, just like the Gioconda. Paris hardly allows you to find out for yourself. Everywhere is known, or not worth knowing.

5 kommentarer:

Bjørn Are sa...

Mange takk for link!

Men om du har de rette forbiendelser kan du jo be ham om å rette opp overskriften en smule eller to. Mye av dette er for meg i aller høyeste grad sterke og klare varianter av religiøse opplevelser.

Conrad H. Roth sa...

Takk! (Now I've got to find someone to translate your generous compliments. 'Bloghimmelen' and 'velskrevet' I can understand.)

Arnfinn Pettersen sa...

Conrad: If you pardon my not very good English, I will do my best.

“I have a lot to be thankful to my excellent colleague Knut A. Berg for. Not the least for showing me the way to Varieties of Unreligious Experience. It is written by Conrad H. Roth, an Englishman living in the USA, and is something as rare as an insanely well written blog, mostly about extremely obscure and curious subjects, written by a man that has something to say. It is, in other words, blog heaven.

I'm not even going to try to explain Conrads world. You are free to find your own way in it. Instead I will reproduce a short quote, which gladdened my Francophobe heart:”

The rest I suppose you understand ...

And in the first comment, my Lutheran friend Bjørn Are pointed out that in his view, many of your experiences are indeed religious.

Conrad H. Roth sa...

Ah, many thanks. I am no longer living in America though: now back in the UK where I belong!

armagnac sa...

Du verden. Selv om dronten er utdødd er den langt fra alene, ref Mr. Roths profil.
Frankofobi er forsåvidt ganske ufarlig, men bør ikke overdrives. Fobien kan enkelt holdes i sjakk med jevnlig inntak av andeconfit, roquefort og burgunder.

 
Site Meter